Taška Dušan, Ing.
konateľ
ekonomické a personálne záležitosti
+421 915 835 333, +421 45 678 3623
taska@spektrum1.sk
Vanka Ján, Ing.
konateľ
obchodné (a personálne) záležitosti
+421 915 835 334, +421 45 678 3625
vanka@spektrum1.sk
Krátka Ľudmila
konateľ
zahraničný odbyt a fakturácia
+421 915 835 332, +421 45 678 3624          
kratka@spektrum1.sk
odbyt@spektrum1.sk

Horáková Lenka
hlavná účtovníčka, sekretárka
účtovníctvo, administratíva sekretariátu
+421 45 6761881, +421 45 678 3621
ekonom@mail.telekom.sk
sekretariat@mail.telekom.sk

Maruška Jozef
výrobný riaditeľ
riadenie výroby, objednávky,
komunikácia s obchodnými partnermi 
+421 917 765 371, +421 45 678 3617        maruska@spektrum1.sk

Filús Maroš
vedúci prevádzky údržby
riadenie údržby, zásobovanie
+421 915 806 316, +421 45 678 3631
mechanik@spektrum1.sk


Taška Dušan ml., Ing.
nákup, sklad guľatiny
+421 908 213 787, +421 45 678 3617
taskad@spektrum1.sk
Haviarová Magdaléna
mzdová účtovníčka
vedenie mzdovej agendy,
podniková pokladňa                                         +421 45 678 3614
haviarova@spektrum1.sk 
Úrichová Miroslava, Ing.
správca IS
správa a údržba IS
+421 45 678 3635    
urichova@spektrum1.sk
spektr2@stonline.sk
Mrenicová Viera        
fakturantka    
fakturácia, skladové hospodárstvo    
+421 45 678 3615   
fakturacia@spektrum1.sk

SPEKTRUM s.r.o.

Železničná 4
96601 Hliník nad Hronom
Slovenská republika

spektr1@stonline.sk
spektr2@stonline.sk

IČO: 315 59 662
DIČ: 2020479142
IČ DPH: SK2020479142

ČBÚ SK: 272946422/0200 
IBAN: SK96 0200 0000 0002 7294 6422 
BIC: SUBASKBX
(vedený vo VÚB a.s., pobočka Žiar nad Hronom)