Firma SPEKTRUM s.r.o. so sídlom v Hliníku nad Hronom vznikla privatizáciou miestnej prevádzky píly od firmy PREGLEJKA Žarnovica. Bola založená zakladateľskou listinou dňa 9.3.1992 v Žiari nad Hronom.

Píla sa zaoberá porezom ihličnatej guľatiny ( SM/JD ) pomocou dvojice zvislých rámových píl (uložených za sebou, osovo posunutých) s následnou výrobou stavebného omietaného a kapovaného reziva.

Využíva technológiu porezu prizmovaním, kde prechodom guľatiny cez rámovú pílu č.1 vzniká prizma a pri prechode rámovou pílou č.2 z prizmy vzniká stredové rezivo.

V tejto dobe firma zamestnáva približne 70 zamestnancov a ročný objem spracovanej suroviny sa pohybuje na úrovni 50 000 m3.

Výpis z obchodného registra

  • o_firme_1.jpg
  • o_firme_2.jpg
  • o_firme_3.jpg
  • o_firme_4.jpg
  • o_firme_5.jpg
  • o_firme_6.jpg
  • o_firme_7.jpg
  • o_firme_8.jpg

Guľatina

Výroba

Sklad, Expedícia

Lepené hranoly