Píla SPEKTRUM s.r.o. sa nachádza v obci Hliník nad Hronom ktorá leží na ľavom brehu Hrona približne v polovici medzi Žarnovicou a Žiarom nad Hronom. Firma je situovaná v tesnej blízkosti železničnej trate Zvolen – Nové Zámky, čo má vźnamný vplyv na dopravu suroviny a produkcie.

Vznikla v roku 1930, vtedy ako parná píla. Dala ju postaviť firma IMPEX Žilina, ktorá bola jej prvým majiteľom. V nasledujúcich rokoch niekoľkokrát zmenila svojho majiteľa.

Po zániku firmy IMPEX v roku 1937 bola jej majiteľom firma LICHTENSTEIN A WILLCSEK až do roku 1955, kedy ju prevzala PREGLEJKA a.s. Žarnovica.

Píla zamestnávala v tejto dobe približne 20 zamestnancov a zaoberala sa spracovaním ihličnatej suroviny na výrobu polotovarov pre drevostavby, ktoré boli býchodiskovou surovinou závodu PREGLEJKA a.s. Žarnovica. V tom čase sa ročný objem spracovanej guľatiny pohyboval medzi 11 000 – 12 000 m3. PREGLEJKA Žarnovica bola vlastníkom píly až do roku 1992.