odpad4 odpad3

Medzi drevný odpad zaraďujeme krajnicové dosky, krajnice, odrezky, piliny a kôru. Sú vhodné na ďalšie spracovanie alebo ako palivo.

 

 

 

 

 

  • odpad1.jpg
  • odpad2.jpg
  • odpad3.jpg